Domaine des Nobertins NL

maandag 24 december 2018gezondheid, vrede, liefde en voorspoed
aan alle eigenaars/bewoners van ons prachtige domein.

Bijzondere dank aan alle vrijwilligers binnen en buiten het bestuur !

vrijdag 7 december 2018

Bij Trou du Diable achtergelaten geiten

Het dierenasiel van Couvin, verwittigd door Mevr. Eliane Ruiz, is al meerdere maanden in de weer om de bij de Trou du Diable achtergelaten dieren weg te halen.  Voor de schapen is dat zonder problemen verlopen maar de geiten zijn zeer moeilijk te vangen.
Met dat doel is ter plekke een schuilplaats gemaakt waarin ze dagelijks worden voorzien van aangepast voedsel.  Er wordt gehoopt ze daarin te kunnen opsluiten terwijl ze aan het eten zijn.
De medewerker van het asiel vraag dan ook om niet langer voedsel aan de geiten te geven, hoe goedbedoeld ook, dit om de kans te verhogen ze te pakken te krijgen zoals beschreven; er wacht hen een goede opvangplaats.

zondag 5 augustus 2018

Werkdag 28 juli - droogteperiode

Zaterdag 28 juli werd door 14 vrijwilligers, samen met de bestuursleden, heel wat werk verzet.
Mooie illustratie van het doel van de V.Z.W. : de verblijfsomstandigheden in het domein verbeteren en de vriendschappelijke relaties onder de bewoners bevorderen.
De afvoerkanalen onder de roosters werden vrijgemaakt, de ergste putten in de wegen met snelbeton gevuld, deksels van grote visitekamers vervangen, de wettelijk voorgeschreven omheining rond de geboorde waterput aangebracht, recuperatie van nog bruikbare onderdelen uit de vernieuwde voetpadkasten, her en der gesnoeid en de elektrische installatie van het gebouwtje met de watervoorraad verbeterd.  Het zorgen voor belegde broodjes, frisdranken en fruit niet te vergeten.  Onze dank aan alle vrijwilligers !
Een bijzondere dank aan Werner en aan Marc voor het initiatief en het aanslepen van materialen en de inzet bij de werken.

Tijdens de werken in het voorraadgebouw is ook gebleken dat de voorraad niet op peil zou kunnen blijven indien de in 2016 geboorde put (90 m. diep) niet beschikbaar zou zijn; de traditionele gegraven put aan het eind van de chemin des sources kan het niet alleen opbrengen.  Dat is met de droogteperiode welke we beleven geen verrassing maar we willen er bij iedereen toch op aandringen zo zuinig mogelijk met water om te springen en indien mogelijk de eigen installatie te controleren op lekken; bijvoorbeeld een door- of overlopende spoelbak van een toilet, een liter om de paar minuten is toch al 720 liter per dag.

woensdag 18 juli 2018

Herstelling wegen 2018

Na inwinnen van raad en gebaseerd op eerdere ervaring heeft de beheerraad de methode gekozen voor het herstellen van weggedeelten die nu aan de beurt zijn.  Het betreft voornamelijk stukken die sterk hellend zijn en waar warm asfalt de enige snelle en afdoende oplossing biedt die enkele jaren mee kan gaan.  Dit zal een terugkerende activiteit zijn, we beschikken namelijk niet over de middelen voor een aanleg die tientallen jaren stand houdt.
De brief waarmee we om een offerte verzoeken vindt U hier, en het overzicht van de aan te pakken weggedeelten krijgt U hier te zien.  Beide documenten zijn definitief en op 23 juli per brief en via e-mail verstuurd naar een selectie van mogelijke aannemers uit de regio.  Elke ge├»nteresseerde aannemer is echter vrij een offerte in te dienen.

maandag 26 maart 2018

Geinformeerd via e-mail ?

De uitnodiging voor de vriendschappelijke Nieuwjaars bijeenkomst had blijkbaar niet alle eigenaars in het domein bereikt - hoewel ze over Internet beschikken en wellicht ook een e-mail adres.
Indien U in dit geval bent, gelieve dan een kort mailtje te sturen naar nobertins.compta@gmail.com met Uw naam en perceelnummer; zo kunnen we U toevoegen aan onze contactenlijst.  Telefoon en/of GSM nummer kunnen eveneens nuttig zijn.

Vriendelijke groeten,

de beheerraad.

woensdag 12 oktober 2016

Afwerking Chemin des Nobertins

De machines komen aan op 20 oktober, de eerder afgewerkte gedeelten worden opengesteld, de werken op Chemin des Nobertins vangen aan op vrijdag 21 oktober, wellicht zullen ze dan ook voltooid worden.
Enige voorwaarde is dat het weer redelijk droog blijft.
Komende van Ch. des Trois Fontaines zal rechtdoor kunnen worden gereden naar Ch. de la Belle Haie; met dat doel worden rubberplaten aangebracht.
Tot en met 10 november mag niet op het wegdek worden gereden, indien dit toch gebeurt komt de waarborg welke het bedrijf geeft op de kwaliteit van het werk te vervallen.  Er zal vanaf 21 oktober ook meteen een politiereglement van kracht zijn om dit rijverbod wettelijk te onderbouwen.

zondag 25 september 2016

Planning wegenwerken

Zoals gemeld tijdens de Algemene Vergadering van 11 juni wordt na afloop van het
vakantieseizoen een aanvang gemaakt met een grondig herstel van de wegen die daar
het dringendst aan toe zijn.
De werken omvatten in grote lijnen 3 bewerkingen : verbrijzelen van de huidige
bovenlaag, infrezen van een laag van 10 cm. gerycleerd beton en nivelleren, infrezen
van 6% cement en compacteren/profileren (= stabiliseren).
Na de laatste bewerking mag gedurende 3 weken niet op het wegdek worden gereden, in-
dien dit toch gebeurt komt de waarborg welke het bedrijf geeft op de kwaliteit van het
werk te vervallen.  We vragen dus om absoluut alle zwaar verkeer voor de aangegeven
periode van de afgewerkte weggedeelte te houden, lichter vervoer kan enkel in geval
van nood (hulpdiensten).

Hieronder de planning voor de werken :

Maandag 26/09 :
· Transport machines deel 1

Dinsdag 27/09 :
· Transport machines deel 2,
· Aanvoer van betonpuin 0/40 door externe firma,
· Frezen van alle asfaltbanen en nivelleren (op het einde van de dag
zijn alle banen terug berijdbaar),
· Eventueel alle betonpuin 0/40 invoeren Chemin de la Belle Haie.

Woensdag 28/09 :
· Aanvoer van betonpuin 0/40 door externe firma,
· Chemin de la Belle Haie en Chemin des Norbertins : betonpuin 0/40 invoeren,
· Chemin de la Belle Haie en Chemin des Norbertins : frezen en nivelleren.

Donderdag 29/09 :
· Aanvoer van betonpuin 0/40 door externe firma,
· Chemin de la belle Haie en Chemin des Norbertins : afwerken, zodat deze terug
berijdbaar zijn,
. Chemin des Trois Fontaines en Chemin de la Belle Flache: Betonpuin 0/40 invoeren,
· Chemin des Trois Fontaines en Chemin de la Belle Flache: Frezen en nivelleren
en afwerken.

Vrijdag 30/09 :
· Aanvoer van cement in bulk door externe firma,
· Chemin des Trois Fontaines en Chemin de la Belle Flache en Chemin de la Belle
Haie: Stabiliseren van de wegen.
==> deze wegen dus niet berijden tot 21 okotober <==


Eind oktober – begin november:
· Chemin des Norbertins: Stabiliseren van de weg.
U merkt dus dat de eerste twee bewerkingen overal al gebeuren in de eerste fase
van volgende week zodat eind oktober niet alle machines hoeven terug te komen.
==> na deze afwerking 3 weken niet berijden, exacte data volgen <==