Domaine des Nobertins NL

woensdag 21 september 2022

Het verslag van de vergaderingvan het bestuur van 9 september 2022.

Beste eigenaars,

Hier het verslag van de vergaderingvan het bestuur van 9 september 2022.

Veel leesplezier!

Yves.

maandag 5 september 2022

Een beetje respect alstublieft - sluikstorten

Een beetje respect alstublieft!

Vrijdag 2 september belt Rik me om een ​​tweede storting van zakken vol sloopmateriaal te melden voor de Moloks...

De eerste storting van 32 zakken puin gebeurde vorige week.

Is het afval van jou of van jouw buurman, laat het dan weten aan het bestuur. Er zijn containerparken in Viroinval, Couvin en Doische om dit soort afval te deponeren. De procedure om naar het park te gaan lees je hier.

Ik begrijp de woede van de bewoners van het domein over zo'n vervelende situatie. Maar begrijp ook het ongemak voor de leden van de commissie die wekelijks de rol van vuilnisophaler spelen omdat veel mensen de afvalzone van het domein niet respecteren.

Het afval staat bij de ingang en geeft een heel triest beeld van ons mooie domein. We spreken vaak over ons "natuur" domein, dus neem je verantwoordelijkheid. Sorteer je afval, sluit je zakken niet af omdat de lucht die ze bevatten veel ruimte in beslag neemt en je betaalt voor deze verspilling.

Informeer jouw huurders over afvalsortering en geef ze een sleutel voor de Moloks of plaats gesloten vuilnisbakken (om te voorkomen dat zakken door dieren worden opengescheurd) op jouw terrein en sorteer zelf wanneer je komt.

Bedankt voor het begrip,

Bruno Vandereecken
President

maandag 22 augustus 2022

Ledigen volle afvalcontainers.


Beste leden,

Je zal opgemerkt hebben dat de huisvuilcontainers meer dan vol zijn.

Wegens de vakantieperiode heeft de huisvuilfirma Veolia ook af te rekenen met de vakantieperiode bij de chauffeurs.

In combinatie het grote aantal verhuurde chalets is er een vertraging ontstaan van één dag bij de uitvoering van de ledigingen.

Veolia heeft ons verzekerd dat de volle containers morgen 23/08/2022 worden geledigd met uitzondering van de container papier/karton.

Onze verontschuldigingen voor het ongemak.

Namens het comité,

Hendrik Broeckx
Vice voorzitterzondag 14 augustus 2022

BELANGRIJKE MEDEDELING : WATERVOORRAAD

 


Beste eigenaars en huurders,

Wegens de aanhoudende droogte is de watervoorraad tot een minimum herleid.

Om een volledige stilstand van de waterdistributie te voorkomen, vragen we met nadruk om iedereen verspilling van water te vermijden en het waterverbruik tot een minimum te beperken.

Bedankt voor uw medewerking!

Namens het comité,
Rik Broeckx.

donderdag 11 augustus 2022

De verslagen van de voorbije twee vergaderingen.

Beste eigenaars,

Deze verslagen hadden jullie nog tegoed.

1/ het verslag van de Algemene Vergadering van 28 mei laatstleden.

Algemene Vergadering

2/ het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 juli laatstleden.

Bijzondere Algemene Vergadering

Veel leesplezier!

Yves.

vrijdag 5 augustus 2022

De eerste week ten dienst van onze vzw!

De eerste week ten dienst van onze vzw!

Serge Libbrecht, Hendrik Broecks en mezelf (Bruno Vandereecken) hebben van de eerste week gebruik gemaakt om te begrijpen welke taken de bestuursleden moeten uitvoeren.

Een bezoek aan de waterdistributievoorzieningen.

Hier ontdekken we een ​klein bedrijf! Er zijn waterputten op twee plaatsen in het domein met elektrische dompelpompen, één met een debiet van 14 m3 per uur en één met een debiet van 4 m3 per uur. Beide pompen stuwen water naar een voorraadtank van 30 m3, een betonnen tank met een zeil erin. Het water komt aan in een controlekamer en vertrekt naar de verschillende delen van het domein. 

De hoogteverschillen van het domein maken een drukcircuit noodzakelijk voor de chalets hoger dan de voorradtank. Twee andere circuits bedienen de lager gelegen chalets. Alles wordt elektronisch beheerd door een geavanceerd systeem dat de debieten analyseert om te voorkomen dat de tank onnodig geleegd wordt bij bijvoorbeeld lekkages in het netwerk. Chloor wordt automatisch toegevoegd om het water te zuiveren.

Om de bouw van andere chalets mogelijk te maken eist de brandweer meer water om in te kunnen grijpen in geval van brand. Daarom heeft het vorige bestuur toegezegd de voorradtank aan te sluiten op stadswater. Dat is nog niet klaar, er moet nog een deel van de leidingen worden aangesloten in de buurt van de camping in Oignies. Het bedrijf SADDEC in Fumay, dat hierin gespecialiseerd is, voert de werkzaamheden uit en beheert ons netwerk in geval van problemen.

Daarna volgt een bezoek aan het elektriciteitsnet.

Elektriciteit komt aan op het domein waar drie transformatoren het netwerk beheren. De beschuttingen van de transformatoren moeten we nog verbeteren: om ​​ongevallen te voorkomen moet onmogelijk zijn om bij de transformatoren te komen. Van daaruit brengen kabels de driefasige stroom naar de meters in de chalets. 

Het vorige bestuur heeft de drie transformatoren in orde gebracht volgens de geldende regels. Daarenboven werden voor elke chalet nieuwe elektrakasten besteld. De elektricien die de leiding heeft over het werk is de heer Loic uit Oignies die wekelijks enkele kasten vervangt. Er moeten er nog zo'n veertig geplaatst worden en het werk voor deze kasten moet nog gefactureerd worden. Geduld dus voor wie nog een oude éénfasige meter met ronde zekeringen uit de jaren 60 heeft staan!

De zone om huisvuil te beheren.

Je hebt ze vast al gezien aan de ingang van het domein : we hebben vijf grote afvalcontainers (Molok’s): 2 voor afval, 2 voor PMD en 1 voor papier & karton. De afvalcontroverse heeft al veel inkt doen vloeien...

Het is goed om weten dat de grote bakken op het domein zijn verwijderd omdat de vrachtwagens met een gewicht tussen 15 en 35 ton onze wegen verwoestten. De prijs van afvalverwijdering is duur, om kosten te besparen legen we twee molok’s tegelijk. Dus help ons om ze correct te vullen.

De wegen in het domein.

Ik had de gelegenheid om de wegen overal te bekijken toen ik op weg was om andere leden te bezoeken en om te zien waar de kranen van de verschillende watercircuits zich bevinden in geval van lekkage. De toestand van de wegen is op sommige plaatsen om logische redenen catastrofaal. Erosie door de steile helling, kruispunten, ingangen van de chalets en de passage van overbeladen voertuigen.

We kunnen de wegen op verschillende manieren – tegen betaling - herstellen. Ik stelde de vraag aan een jonge burgerlijk ingenieur wegen en bruggen, hij bevestigt dat verdichte kiezelstenen en een dunne laag teer een goede oplossing kan zijn voor het domein, op voorwaarde dat kiezelstenen regelmatig worden aangevuld en aangedrukt.

We willen transparantie zoals u tijdens de algemen vergadering vroeg. Daarom deel ik deze informatie graag met u.

Het dagelijks beheer.

Tot slot is er het dagelijks beheer: de facturen die wij als vzw moeten betalen, de facturen voor de eigenaars (kosten), de water- en elektriciteitsmeterstanden, de wateranalyses die we om de twee maanden uitvoeren, de berekening van de kosten voor iedereen, de rechtszaken die we moeten behandelen naar aanleiding van geschillen tussen leden en het bestuur. En natuurlijk de dagelijkse verrassingen…

We zijn niet perfect en ik wil alle opeenvolgende besturen bedanken die in de loop van de tijd beslissingen namen die destijds gerechtvaardigd waren en die nu soms als fouten worden gezien. Ik geef enkele voorbeelden:

  • De brandweer vroeg ooit beschuttingen te plaatsen met aanhangers voorzien van een tuinslang. Momenteel is deze apparatuur niet meer bruikbaar omdat de diameter van de leidingen niet meer voldoet.
  • Sirenes zijn in het domein geplaatst en worden niet meer gebruikt.
  • Een tractor en klein materieel is aangeschaft en wordt niet meer gebruikt.
  • Er is een put geboord, deze wordt niet gebruikt omdat het water ijzerhoudend is én het waterpeil van de nabijgelegen put verstoort.

Als nieuw bestuur gaan we ons best doen. We zullen zeker niet iedereen tevreden maken. Maar vergeet niet dat in een vereniging alle besluiten bij meerderheid worden genomen zowel in het bestuur als in de algemene vergadering met de leden. In een noodsituatie worden beslissingen genomen zonder overleg en gelukkig zijn er mensen om deze te nemen.

U kan uw advies of oplossingen met ons delen, ze zijn meer dan welkom!

Bruno Vandereecken

maandag 1 augustus 2022

De taken van de leden van het bestuur

Beste eigenaars, hier een eerste nieuwe blog!

De nieuwe leden van het bestuur zijn verkozen en tijdens de eerste vergadering verdeelden we de taken. Hier ontdek je wie wat zal doen.


Voorzitter : Bruno Vandereecken

Hij zal zich het komende bestuursjaar inzetten voor het reilen en zeilen binnen ons domein. Hij kan rekenen op de hulp van deze collega’s in het bestuur. Binnenkort deelt Bruno hier zijn impressies na de eerste weken als voorzitter.


Vicevoorzitter : Rik Broeckx

Rik is de contactpersoon voor de notarissen bij verkoop van terreinen en chalets. Hij neemt ook enkele technische aangelegenheden op zich, vermits hij zich permanent in het domein vestigt is dat handig!


Penningmeester : Nancy Grammens

Nancy neemt taken waar die met geld te maken hebben. Ze boekt aan- en verkoopfacturen en onderhoudt de communicatie met het externe boekhoudkantoor. Ook de bankuitreksels van onze ING rekening houdt Nancy in het oog. Tot slot verzorgt ze - in beurtrol met de secretaris - de verslagen.


Secretaris : Stan Maes

Stan verzorgt vertaalwerk van Nederlands naar Frans. Verder helpt hij met diverse administratieve taken.


Vicesecretaris : Yves Braeckman

Yves legt de klemtoon op communicatie tussen het bestuur en de eigenaars. Het herlanceren van de blog, het nauwer betrekken van eigenaars in het beheer zijn er onderdelen van. Tevens is hij back-up voor contacten met externe contacten zoals bijvoorbeeld notarissen.


Tot binnenkort op deze blog!


Yves.